Expertisecentrum 

Kwaliteit vereist voortdurende aandacht. Daarom heeft Onderwijsgeschillen een Expertisecentrum dat gericht is op de verbetering van de kwaliteit van de geschilbeslechting in het onderwijs. Het Expertisecentrum heeft een onderzoekagenda gericht op evaluatie van onderwijswetgeving en de kwaliteit van geschilbehandeling in het onderwijs:

  • wat gaat goed?
  • wat kan beter?
  • wat moet nader onderzocht worden?
  • wat komt daar als verbeteroptie uit?
  • wie moet dat doen en hoe dan?

Het programmabestuur van het Expertisecentrum bepaalt het onderzoeksprogramma en geeft leiding aan de uitvoering van het onderzoek. Het programmabestuur bewaakt, dat het wetenschappelijk onderzoek plaatsvindt volgens de ‘verklaring van wetenschappelijke onafhankelijkheid’ en de ‘code wetenschappelijke integriteit’ van de KNAW. Onderzoeksresultaten worden gedeeld via publicaties en symposia. 

Paul Zoontjens is voorzitter van het programmabestuur. 

 

Kennisuitwisseling met de praktijk in het onderwijs 

Het Expertisecentrum van Onderwijsgeschillen zorgt voor de wetenschappelijke inbreng in het maatschappelijk debat. Daarnaast deelt Onderwijsgeschillen graag praktische expertise over geschilbehandeling en rechtsbescherming in het onderwijs. Zo komen we ook te weten wat er speelt in het onderwijs zodat wij daarop kunnen aansluiten met de geschillenbehandeling.

Op verzoek kunnen medewerkers van Onderwijsgeschillen een training, gastles of bijeenkomst organiseren. Ook kunt u ons uitnodigen om mee te praten of te denken in een voor het onderwijs georganiseerde bijeenkomst. Stuur een bericht naar info@onderwijsgeschillen.nl t.a.v. Lilian Schouten voor de mogelijkheden.