Onderwijsgeschillen: de plek voor geschilbeslechting in het onderwijs

Onderwijsgeschillen is dé plek om een meningsverschil in het onderwijs uit de wereld te helpen. De commissies van de stichting zorgen voor uitspraken, advies en bemiddeling in de hele onderwijssector.

Voor conflicten in het onderwijs heeft Onderwijsgeschillen alles in huis

 

In twee minuten een beeld van onze organisatie.

Bundeling van landelijke commissies

Onderwijsgeschillen heeft landelijke commissies voor de behandeling van geschillen, bezwaren, beroepen en klachten van primair tot wetenschappelijk onderwijs. Onderwijsgeschillen werkt landelijk en gelooft in het bundelen van alle commissies. Hierdoor brengen we expertise op verschillende  terreinen samen. Dit komt ten goede aan de kwaliteit. Alle scholen of ze nu openbaar, katholiek, protestants of islamitisch zijn, kunnen zich aansluiten bij Onderwijsgeschillen.

Deskundige commissies en mediators

Onderwijsgeschillen is er voor besturen, personeelsleden, ouders, leerlingen, studenten en medezeggenschapsorganen in het onderwijs. Voor conflicten in het onderwijs hebben we commissies: voor klachten en  geschillen over bijvoorbeeld passend onderwijs en medezeggenschap, maar ook voor problemen tussen werknemers en hun werkgever.
Onderwijsgeschillen biedt naast de formele procedures bij een Commissie ook mediation aan. Bij mediation willen de betrokkenen zelf hun conflict oplossen onder begeleiding van een onafhankelijke neutrale persoon: de mediator. Onderwijsgeschillen heeft MfN-registermediators in dienst met kennis van het onderwijsveld.

Uw school Aansluiten

Het onderwijsgeschillen keurmerk Aangesloten bij Onderwijsgeschillen

Onafhankelijk

In alle procedures weegt de betrokken commissie ieders belangen af zonder last of ruggespraak. Ze heeft daarbij oog voor de regels én de werkelijkheid van de onderwijspraktijk. Onderwijsgeschillen werkt onafhankelijk van andere organisaties.