Publicaties

Resultaten

10 van 99 resultaten weergegeven

Evaluatie Wet Medezeggenschap op Scholen : eindrapport

Datum: 20 maart 2012
Type: Publicaties over medezeggenschap
Door: Johan Bokdam, José Bal, Jos de Jonge

De rechtsbescherming van ouders in het wetsvoorstel Passend onderwijs

Datum: 1 februari 2012
Type: Publicaties over passend onderwijs
Door: J. Sperling

Jaarverslagen Commissies Onderwijsgeschillen 2011

Datum: 1 januari 2012
Type: Jaarverslagen, Publicaties Onderwijsgeschillen
Door: Onderwijsgeschillen

Kroniek: klachtrecht

Datum: 1 december 2011
Type: Publicaties Onderwijsgeschillen, Publicaties over klachten
Door: S.J.F. Schellens

Een voorstel tot verbetering van de procedure tot naleving van de Wms

Datum: 1 december 2011
Type: Publicaties over medezeggenschap
Door: F.H.J.G. Brekelmans, J. Sperling

Ontslagpraktijk en harmonisatie in het onderwijs : rapportage van een onderzoek in opdracht van het Ministerie van OCW

Datum: 1 november 2011
Type: Publicaties over beroepszaken
Door: F.A. Reijenga, C.V. van Vuuren, B. Cuelenaere, J.A.L. van Kampen

Doeltreffender en meer effect. Bijdrage evaluatie WMS

Datum: 1 augustus 2011
Type: Publicaties Onderwijsgeschillen, Publicaties over medezeggenschap
Door: F.H.J.G. Brekelmans, J. Sperling

Klagen kan verbeteren. Onderzoek naar de doorwerking van adviezen van de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs

Datum: 1 augustus 2011
Type: Publicaties Onderwijsgeschillen, Publicaties over klachten
Door: Actis onderzoek, Expertisecentrum

De Commissie van Beroep in het onderwijs: Snel en rechtvaardig

Datum: 27 mei 2011
Type: Publicaties Onderwijsgeschillen, Publicaties over beroepszaken
Door: I.P. Asscher-Vonk e.a.

De Commissie van Beroep en de disciplinaire maatregel

Datum: 1 april 2011
Type: Publicaties Onderwijsgeschillen, Publicaties over beroepszaken
Door: J.J. van Beek