Publicaties

Resultaten

10 van 105 resultaten weergegeven

Passend onderwijs en gelijke behandeling, artikel in NTOR

Datum: 01 december 2014
Type: Publicaties Onderwijsgeschillen, Publicaties over passend onderwijs
Door: E. van der Ende, O. Luiken

Mediation in het onderwijs. Evaluatierapport van de pilot mediation bij klachten en medezeggenschapsgeschillen bij Onderwijsgeschillen

Datum: 01 november 2014
Type: Publicaties Onderwijsgeschillen, Publicaties over mediation
Door: K. Richel

Advies 'goede medezeggenschap' in het onderwijs

Datum: 19 juni 2014
Type: Publicaties over medezeggenschap
Door: PO-Raad, VO-raad, AVS, VOO, FvOv, AOb, CNV Onderwijs, LAKS, Landelijke Ouderraad

Versterking van medezeggenschap in het funderend onderwijs

Datum: 01 juni 2014
Type: Publicaties over medezeggenschap
Door: dr. J. Sperling, drs. N.W. Foppen

Passend onderwijs en de Wms : wat is er gewijzigd?

Datum: 01 maart 2014
Type: Publicaties Onderwijsgeschillen, Publicaties over medezeggenschap, Publicaties over passend onderwijs

Verbetering van de positie van de Commissies van Beroep

Datum: 01 maart 2014
Type: Publicaties Onderwijsgeschillen, Publicaties over beroepszaken
Door: W.H.A.C.M. Bouwens, mr. dr. F.H.J.G. Brekelmans, mr. W. Lindeboom

Jaarverslagen Commissies Onderwijsgeschillen 2013

Datum: 01 januari 2014
Type: Jaarverslagen, Publicaties Onderwijsgeschillen
Door: Onderwijsgeschillen

Kroniek: Klachtrecht in het funderend onderwijs

Datum: 01 december 2013
Type: Publicaties over klachten
Door: mr. N. Sommers, mr. dr. J. Sperling

Werkt de klachtenregeling? Evaluatie klachtenregeling funderend onderwijs

Datum: 01 juli 2013
Type: Publicaties over klachten
Door: Johan Bokdam, José Bal, Petra Rosenboom

Het bonte palet van rechtsbescherming in het onderwijs

Datum: 01 april 2013
Type: Publicaties Onderwijsgeschillen
Door: H.E. Mertens, J. Sperling