Publicaties

Resultaten

10 van 103 resultaten weergegeven

Hebben de Commissies van Beroep nog toekomst?

Datum: 01 november 2012
Type: Publicaties over beroepszaken
Door: mr. H.J.A. Jansen, mr. W. Lindeboom

Conflictoplossing bij medezeggenschap: beter langs informele weg?

Datum: 24 augustus 2012
Type: Publicaties over medezeggenschap
Door: Renée van Schoonhoven

De rechtsbescherming van werknemers in het bijzonder onderwijs: De toekomst van de Commissies van Beroep

Datum: 01 juni 2012
Type: Publicaties Onderwijsgeschillen, Publicaties over beroepszaken
Door: F.H.J.G. Brekelmans, J. Sperling, L.C.J. Sprengers, W.G.A.M. Veugelers

Kostenregeling in de Wms kan beter

Datum: 08 mei 2012
Type: Publicaties over medezeggenschap
Door: Mr. dr. J. Sperling, W.H. Hogerzeil

Evaluatie Wet Medezeggenschap op Scholen : eindrapport

Datum: 20 maart 2012
Type: Publicaties over medezeggenschap
Door: Johan Bokdam, José Bal, Jos de Jonge

De rechtsbescherming van ouders in het wetsvoorstel Passend onderwijs

Datum: 01 februari 2012
Type: Publicaties over passend onderwijs
Door: J. Sperling

Jaarverslagen Commissies Onderwijsgeschillen 2011

Datum: 01 januari 2012
Type: Jaarverslagen, Publicaties Onderwijsgeschillen
Door: Onderwijsgeschillen

Kroniek: klachtrecht

Datum: 01 december 2011
Type: Publicaties Onderwijsgeschillen, Publicaties over klachten
Door: S.J.F. Schellens

Een voorstel tot verbetering van de procedure tot naleving van de Wms

Datum: 01 december 2011
Type: Publicaties over medezeggenschap
Door: F.H.J.G. Brekelmans, J. Sperling

Ontslagpraktijk en harmonisatie in het onderwijs : rapportage van een onderzoek in opdracht van het Ministerie van OCW

Datum: 01 november 2011
Type: Publicaties over beroepszaken
Door: F.A. Reijenga, C.V. van Vuuren, B. Cuelenaere, J.A.L. van Kampen