Publicaties

Resultaten

10 van 67 resultaten weergegeven

Nieuwsbrief Onderwijsgeschillen

Datum: 12 januari 2022
Type: Nieuwsbrief Onderwijsgeschillen, Publicaties Onderwijsgeschillen
Door: Onderwijsgeschillen

Aanpassingen begrippen ’school’ en ‘bevoegd gezag’ in de Wms. Noodzaak, mogelijkheden en alternatieven

Datum: 03 september 2021
Type: Publicaties Onderwijsgeschillen, Publicaties over medezeggenschap

Infographics procedure Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

Datum: 30 juni 2021
Type: Publicaties Onderwijsgeschillen, Publicaties over klachten

Voorbeeldtekst klachtenregeling voor schoolgids

Datum: 19 mei 2021
Type: Publicaties Onderwijsgeschillen, Publicaties over klachten, Publicaties over mediation

Zakboek medezeggenschap WMS

Datum: 06 mei 2021
Type: Publicaties Onderwijsgeschillen, Publicaties over medezeggenschap
Door: Expertisecentrum

Jaarverslagen Commissies Onderwijsgeschillen 2020 per domein

Datum: 14 april 2021
Type: Publicaties Onderwijsgeschillen, Jaarverslagen
Door: Onderwijsgeschillen

Klachtbehandeling in het onderwijs: inkadering van het klachtrecht, artikel in Ars Aequi door Martin Ettema

Datum: 24 maart 2021
Type: Publicaties Onderwijsgeschillen, Publicaties over klachten
Door: Martin Ettema

Mediation bij Onderwijsgeschillen. In goed overleg tot een oplossing komen

Datum: 01 februari 2021
Type: Publicaties Onderwijsgeschillen, Publicaties over mediation

Praktische informatie over verschillende commissies en mediation bij Onderwijsgeschillen

Datum: 01 februari 2021
Type: Publicaties Onderwijsgeschillen
Door: Onderwijsgeschillen

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC). Drie routes om een klacht op school op te lossen

Datum: 31 januari 2021
Type: Publicaties Onderwijsgeschillen, Publicaties over klachten
Door: Onderwijsgeschillen