Publicaties

Resultaten

10 van 67 resultaten weergegeven

Zorg- en onderzoeksplicht: verwachtingen, artikel in Kader Primair

Datum: 01 december 2015
Type: Publicaties Onderwijsgeschillen, Publicaties over passend onderwijs
Door: Olga Luiken

Onveilige schoolomgeving, pesten, thuiszitten leerling, artikel in Nederlandse Mediation

Datum: 01 oktober 2015
Type: Publicaties Onderwijsgeschillen, Publicaties over mediation
Door: Annette Veraart, Leo Klijn

Thuiszitten leerling, artikel in Nederlandse Mediation

Datum: 01 oktober 2015
Type: Publicaties Onderwijsgeschillen, Publicaties over mediation
Door: Annette Veraart, Leo Klijn, Kim Richel

Nieuwe regeling onderwijstijd : flexibiliteit en maatwerk, artikel in MR magazine

Datum: 01 september 2015
Type: Publicaties Onderwijsgeschillen, Publicaties over medezeggenschap
Door: Hilde Mertens

Er is hoop voor (te) kleine scholen, artikel in Friesch Dagblad

Datum: 04 juli 2015
Type: Publicaties Onderwijsgeschillen, Publicaties over medezeggenschap
Door: Joost van Beek

Het entreerecht: goed dat het wordt afgeschaft! Artikel in School en Wet

Datum: 02 juni 2015
Type: Publicaties Onderwijsgeschillen, Publicaties over beroepszaken
Door: Roswitha de Bekker

Jaarverslagen Commissies Onderwijsgeschillen 2014

Datum: 01 januari 2015
Type: Jaarverslagen, Publicaties Onderwijsgeschillen
Door: Onderwijsgeschillen

Passend onderwijs en gelijke behandeling, artikel in NTOR

Datum: 01 december 2014
Type: Publicaties Onderwijsgeschillen, Publicaties over passend onderwijs
Door: E. van der Ende, O. Luiken

Mediation in het onderwijs. Evaluatierapport van de pilot mediation bij klachten en medezeggenschapsgeschillen bij Onderwijsgeschillen

Datum: 01 november 2014
Type: Publicaties Onderwijsgeschillen, Publicaties over mediation
Door: K. Richel

Passend onderwijs en de Wms : wat is er gewijzigd?

Datum: 01 maart 2014
Type: Publicaties Onderwijsgeschillen, Publicaties over medezeggenschap, Publicaties over passend onderwijs