Publicatiedatum: 24-08-2012
Type: Publicaties over medezeggenschap
Door: 
Renée van Schoonhoven
Samenvatting 

Helpen juridische procedures medezeggenschapsgeschillen ook echt uit de wereld? Draagt geschilbeslechting bij de Landelijke Commissie Geschillen WMS (LCG WMS) bij aan een belangrijke functie van geschilbeslechting, namelijk het verbeteren van onderlinge verhoudingen? Deze vragen worden beantwoord op basis van het door Actis Onderzoek in opdracht van Stichting Onderwijsgeschillen uitgevoerde onderzoek ‘Een geschil is geen ruzie. Onderzoek naar de doorwerking van medezeggenschapsgeschillen in het primair en voortgezet onderwijs’, uit 2010. 

In: NTOR, Nederlands Tijdschrift voor Onderwijsrecht, nr. 2 (aug. 2012) ; p. 98-112.

Downloaden

Conflictoplossing bij medezeggenschap: beter langs informele weg?