Publicatiedatum: 01-02-2012
Type: Publicaties over passend onderwijs
Door: 
J. Sperling
Samenvatting 

Op 29 november 2011 is het wetsvoorstel Passend onderwijs ingediend. Dit wetsvoorstel bevat een nieuwe regeling voor de extra ondersteuning van leerlingen en de financiering daarvan. De Werkgroep Leerrecht en leerplicht van de Nederlandse vereniging voor onderwijsrecht (NVOR) vindt de rechtsbescherming van ouders in het wetsvoorstel onvoldoende. 
In dit artikel in School en Wet zet mr. dr. J. Sperling, vice-voorzitter van de werkgroep, uiteen waarom de rechtsbescherming van ouders in het huidige wetsvoorstel een verzwakking betekent en hoe deze verzwakking kan worden gerepareerd.

In: School en Wet. Jrg. 92 (2012), nr. 1 ; p. 11-14.

Downloaden

De rechtsbescherming van ouders in het wetsvoorstel Passend onderwijs