Publicatiedatum: 15-12-2015
Type: Publicaties Onderwijsgeschillen , Publicaties over passend onderwijs
Door: 
Stephan Schellens
Samenvatting 

In dit artikel bespreekt Stephan Schellens de dilemma's rond de toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal (basis-)onderwijs. Ouders die het niet eens zijn met een beslissing over de toelaatbaarheid van hun kind kunnen bij het samenwerkingsverband bezwaar maken. Die bezwaren worden voor de meeste samenwerkingsverbanden behandeld door de Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT).

De behandeling van bezwaarschriften tegen de toelaatbaarheidsverklaring is er onder passend onderwijs niet eenvoudiger op geworden. De toegekende verklaring wordt niet altijd als gunstig opgevat, zeker niet als de ouders willen vasthouden aan regulier onderwijs. Is de toelaatbaarheidsverklaring voor hen een gift of een last?

Stephan Schellens, 'De toelaatbaarheidsverklaring: gift of last?', Passend Onderwijs Magazine 2015-5, p. 6-9. 
 

Stephan Schellens is coördinerend secretaris passend onderwijs bij de Onderwijsgeschillen.

Vond u deze informatie nuttig?

CAPTCHA
We willen graag even valideren of u een echte gebruiker bent.