Publicatiedatum: 01-12-2011
Type: Publicaties over medezeggenschap
Door: 
F.H.J.G. Brekelmans, J. Sperling
Samenvatting 

Bij de Landelijke Geschillencommissie WMS wordt relatief vaak een interpretatiegeschil aanhangig gemaakt, maar zelden een nalevingsgeschil. Met het oog op de evaluatie van de WMS die binnenkort plaatsvindt, wordt in dit artikel nagegaan waarom dat zo is. De auteurs komen tot de conclusie dat een aanpassing van de Wms nodig is en doen een voorstel tot wetswijziging.
Het artikel is gebaseerd op het advies ‘Doeltreffender en meer effect, dat de auteurs uitbrachten aan Stichting Onderwijsgeschillen.

In: School en Wet. Jrg. 91 (2011), nr. 6 ; p. 9-13.

Downloaden

Een voorstel tot verbetering van de procedure tot naleving van de Wms