Publicatiedatum: 20-03-2012
Type: Publicaties over medezeggenschap
Door: 
Johan Bokdam, José Bal, Jos de Jonge
Samenvatting 

Evaluatie van de Wet Medezeggenschap op Scholen (Wms). De evaluatie laat zien dat de Wms in de praktijk de gewenste effecten heeft, maar dat in de uitvoering verbetering is te realiseren. Het wettelijk kader van de Wms voldoet. 

Uitgave: Zoetermeer: Research voor Beleid, 2012. - 99 p.

Downloaden

Evaluatie Wet Medezeggenschap op Scholen : eindrapport