Publicatiedatum: 01-01-2018
Type: Publicaties Onderwijsgeschillen , Publicaties over medezeggenschap
Samenvatting 

Welke procedure kan de Medezeggenschapsraad (MR) volgen bij het voorstellen van een alternatief als het schoolbestuur voornemens is de school te sluiten of te laten fuseren met een andere school? In deze handreiking heeft het  Expertisecentrum van Onderwijsgeschillen op verzoek van de staatssecretaris van OCW de stappen beschreven die de MR in de vier verschillende fasen van de besluitvorming kan zetten in de adviesprocedure bij sluiting van een school of in de instemmingsprocedure bij fusie van de school met een andere school. Ook staat erin wat het gevolg kan zijn als het schoolbestuur het alternatief van de MR afwijst.

De Handreiking is geactualiseerd in januari 2018.