Publicatiedatum: 01-11-2012
Type: Publicaties over beroepszaken
Door: 
mr. H.J.A. Jansen, mr. W. Lindeboom
Samenvatting 

In dit artikel in nr. 5  (november 2012) van School en Wet wordt de positie van de Commissie van Beroep in het onderwijs besproken. Na een kort overzicht van de totstandkoming en historie, wordt ingegaan op de huidige taken van de Commissie van Beroep, gebaseerd op recente jurisprudentie. Daarbij komt de vraag aan bod wat de rechtskracht is van de beslissing van de Commissie van Beroep en hoe deze beslissing zich verhoudt tot de uitspraken van de rechter. 
In het artikel ook aandacht voor het rapport ‘De rechtsbescherming van werknemers in het bijzonder onderwijs: de toekomst van de Commissies van Beroep’ uitgegeven door het Expertisecentrum van Stichting Onderwijsgeschillen in 2012. 

Downloaden

Hebben de Commissies van Beroep nog toekomst?