Publicatiedatum: 02-06-2015
Type: Publicaties Onderwijsgeschillen , Publicaties over beroepszaken
Door: 
Roswitha de Bekker
Samenvatting 

Op grond van het entreerecht hebben leraren met een eerstegraads bevoegdheid die structureel lesgeven in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs, vanaf 1 augustus 2014 recht op een LD-functie. Het artikel waarin dit entreerecht is geregeld, artikel 5.2 cao vo, is in 2008 in de cao opgenomen als gevolg van een afspraak tussen cao-partijen. Het doel was het beroep van leraar in de bovenbouw aantrekkelijker te maken en zo meer goede leraren aan te trekken. In de praktijk blijkt dit artikel echter een gedrocht te zijn. Het artikel is voor meerderlei uitleg vatbaar en veroorzaakt rechtsongelijkheid. Bovendien lijkt het zijn doel voorbij te schieten. Dat blijkt uit de uitspraken over het entreerecht van diverse Commissies van Beroep.

​Roswitha de Bekker, 'Het entreerecht: goed dat het wordt afgeschaft!', School en Wet 2015-3, p. 14-16.

 

​Roswitha de Bekker is secretaris bij Onderwijsgeschillen.