Publicatiedatum: 01-01-2015
Type: Jaarverslagen , Publicaties Onderwijsgeschillen
Door: 
Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

In de afzonderlijke jaarverslagen leggen de Commissies verantwoording af over haar werkzaamheden en geven zij een overzicht van de uitspraken / adviezen die zij in 2014 hebben gedaan. De navolgende jaarverslagen zijn gepubliceerd:   

 (*) Het jaarverslag van de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs is in gedrukte vorm naar alle scholen en besturen gestuurd die zijn aangesloten bij de LKC. 
(**) Het jaarverslag van de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS is in gedrukte vorm naar alle scholen en besturen in het funderend onderwijs gestuurd .