Publicatiedatum: 14-04-2021
Type: Publicaties Onderwijsgeschillen , Jaarverslagen
Door: 
Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De jaarverslagen over 2020 zijn onderverdeeld naar de verschillende domeinen.

 • Jaarverslag domein klachten 2020
  Hierin wordt verslag gedaan van de activiteiten van de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC), de Landelijke Klachtencommissie Islamitisch Onderwijs, de Governancecommissie VO en de Commissie melden van een misstand vo.
 • Jaarverslag domein passend onderwijs 2020
  Hierin wordt verslag gedaan van de activiteiten van de Geschillencommissie passend onderwijs (GPO), de Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT) en de Landelijke Arbitragecommissie Samenwerkingsverbanden passend onderwijs.
 • Jaarverslag domein medezeggenschap 2020
  Hierin wordt verslag gedaan van de activciteiten van de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS (LCG WMS), Landelijke Commissie voor Geschillen medezeggenschap Hoger Onderwijs, Landelijke Commissie voor Geschillen medezeggenschap studenten en ouders MBO en de Bezwarencommissie CAO-VO. 
 • Jaarverslag domein rechtspositie en cao 2020
  Hierin wordt verslag gedaan van de activiteiten van ondere anderen de Commssies van beroep, Sectorale ontslagcommissie hbo, Bezwarencommissie OMO, Commissie voor Geschillen CAO-MBO, Landelijke Bezwarencommissie functiewaardering po, vo en mbo en Landelijke Bezwarencommissie functieordenen hbo.