Publicatiedatum: 18-05-2022
Type: Jaarverslagen , Publicaties Onderwijsgeschillen
Door: 
Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Jaarverslagen van de commissies van Onderwijsgeschillen over het jaar 2021:

 • Jaarverslag Klachten 2021 (pdf)
  Hierin wordt verslag gedaan van de activiteiten van de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC), de Landelijke Klachtencommissie Islamitisch Onderwijs, de Governancecommissie VO en de Commissie melden van een misstand vo.
 • Jaarverslag medezeggenschap 2021 (pdf)
  Hierin wordt verslag gedaan van de activiteiten van de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS (LCG WMS), Landelijke Commissie voor Geschillen medezeggenschap Hoger Onderwijs, Landelijke Commissie voor Geschillen medezeggenschap studenten en ouders MBO en de Bezwarencommissie CAO-VO.
 • Jaarverslag Rechtspositie en cao 2021 (pdf)
  Hierin wordt verslag gedaan van de activiteiten van de Commssies van beroep, Sectorale ontslagcommissie hbo, Bezwarencommissie OMO, Commissie voor Geschillen CAO-MBO, Landelijke Bezwarencommissie functiewaardering po, vo en mbo en Landelijke Bezwarencommissie functieordenen hbo.
 • Jaarverslag Passend onderwijs 2021 (pdf)
  Hierin wordt verslag gedaan van de activiteiten van de Geschillencommissie passend onderwijs, De Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring, Landelijke Arbitragecommissie Samenwerkingsverbanden passend onderwijs en  de Geschillencommissies OOGO Jeugplan en Ondersteuningsplanraad. 

Vond u deze informatie nuttig?

CAPTCHA
We willen graag even valideren of u een echte gebruiker bent.