Publicatiedatum: 24-03-2021
Type: Publicaties Onderwijsgeschillen , Publicaties over klachten
Door: 
Martin Ettema
Samenvatting 

Martin Ettema, secretaris bij Onderwijsgeschillen, schreef in het februarinummer van Ars Aequi een informatief artikel over de werkwijze van de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) en de kaders waarbinnen de LKC handelt. De wetgeving geeft geen strenge afbakening van de onderwerpen waarover geklaagd kan worden. Ettema beschrijft in het artikel hoe de LKC daar zelf invulling aan geeft en welke klachten de LKC niet in behandeling neemt. Daarbij komen ook alternatieve manieren aan bod die de LKC biedt om een klacht op te lossen, zoals mediation. Speciale aandacht besteedt Ettema aan de termijn waarbinnen een klacht moet worden ingediend, de verjaringstermijn.

Martin Ettema, 'Klachtbehandeling in het onderwijs: inkadering van het klachtrecht, Ars Aequi februari 2021, p. 143-151.

Downloaden

 

Martin Ettema is secretaris bij Onderwijsgeschillen