Publicatiedatum: 08-05-2012
Type: Publicaties over medezeggenschap
Door: 
Mr. dr. J. Sperling, W.H. Hogerzeil
Samenvatting 

De kostenregeling voor de vergoeding van medezeggenschapsactiviteiten is opgenomen in artikel 28, lid 2, Wms (Wet medezeggenschap op scholen). In dit artikel is geregeld dat het bevoegd gezag een regeling moet treffen voor de redelijkerwijs noodzakelijke kosten van medezeggenschapsactiviteiten die door ouders, leerlingen en personeel in de (G)MR worden ondernomen, daaronder begrepen scholingskosten, kosten voor inhuur van deskundigen en kosten van het voeren van rechtsgedingen.
In de praktijk blijkt deze regeling niet doeltreffend te zijn. In dit artikel wordt besproken waarom dat zo is.

In: NTOR. Jrg. 24 (2012), nr. 1 ; p. 7-23.

Downloaden

Kostenregeling in de Wms kan beter