Publicatiedatum: 26-11-2020
Type: Publicaties Onderwijsgeschillen , Publicaties over medezeggenschap
Samenvatting 

De laatste jaren besluiten schoolbesturen in het funderend onderwijs in toenemende mate samen te werken. Dit heeft geleid tot nieuwe vormen van bestuurlijke schaalvergroting. De meest recente ontwikkeling betreft de constructie van de zogeheten holding. Bij een holding treedt een verschuiving op van verantwoordelijkheden en beleidsvorming van de deelnemende onderwijsbesturen naar het bestuur van de bovenbestuurlijke koepelstichting. Vaak wordt daarbij ook gewerkt met een personele unie.

Het onderzoek richt zich op de knelpunten die zich voordoen bij de organisatie van medezeggenschap bij de holding in het funderend onderwijs. De onderzoekers denken dat de onderwijssector gebaat kan zijn bij het opnemen van enkele meer open normen in de Wms. Dan is beter maatwerk mogelijk bij de vormgeving van de medezeggenschap binnen holdingstructuren en andere bestuurlijke constructies. De aanbevelingen in het advies hebben betrekking hebben op de bovenbestuurlijke medezeggenschap, andere aanpassingen in de Wms en vermindering van verschillende medezeggenschapsorganen in Wms

Het advies is in opdracht van het Expertisecentrum van Onderwijsgeschillen uitgebracht. Het concept-advies is op 28 september 2020 besproken met het onderwijsveld, waarna het is bijgesteld.

F.H.J.G. Brekelmans, P.W.A. Huisman, L.C.J. Sprengers, Medezeggenschap bij holdings in het onderwijs. Casus, knelpunten en oplossingen voor de regeling in de Wms (Reeks Expertisecentrum Onderwijsgeschillen, nr. 15), Utrecht: Expertisecentrum Onderwijsgeschillen, 2020