Publicatiedatum: 27-06-2022
Type: Publicaties Onderwijsgeschillen , Publicaties over medezeggenschap
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Onderzoeksbureau Berenschot heeft in opdracht van het Expertisecentrum van Stichting Onderwijsgeschillen onderzoek gedaan naar de naleving en handhaving van de uitspraken van de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS (Wet medezeggenschap op scholen)

In dit onderzoek hebben de onderzoekers door middel van documentstudie, een enquête, verdiepende interviews, een gesprek met de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS, en juridische standpuntenbepaling antwoord kunnen geven op onderzoeksvragen  ten aanzien van de naleving en handhaving van uitspraken van de LCG WMS. 

Het onderzoeksrapport geeft waardevolle inzichten over de ervaringen van betrokkenen met de geschillenbehandeling door de LCG WMS in de periode 2017 – 2020. Daarnaast geeft het onderzoek inzicht in de wijze waarop uitspraken van LCG WMS worden nageleefd en welk wettelijk instrumentarium hiervoor beschikbaar is. Ook roept het rapport nieuwe vragen op over de wijze waarop de toegang tot goede geschilbehandeling voor schoolbesturen en medezeggenschapsraden wettelijk gezien het beste geborgd kan worden.

Het rapport wordt gespresenteerd en besproken tijden het WMS congres op 16 november 2022 in de ReeHorst in Ede. 

Saraï Sapulete, Maarten Stigter en Anne-Floor Bakker, Naleving en handhaving van de uitspraken van de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS  (Reeks Expertisecentrum Onderwijsgeschillen, nr. 17), Utrecht: Expertisecentrum Onderwijsgeschillen, 2022

Vond u deze informatie nuttig?

CAPTCHA
We willen graag even valideren of u een echte gebruiker bent.