Publicatiedatum: 28-03-2019
Type: Publicaties Onderwijsgeschillen , Publicaties over beroepszaken
Door: 
mr. dr. G.H.J.G. Brekelmans, mr. W. Lindeboom, mr. dr. L.C.J. Sprengers en mr. dr. E. van Vliet.
Samenvatting 

Door de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra), die per 1 januari 2020 in werking zal treden, wijzigt de eenzijdige aanstelling van het personeel in het openbaar onderwijs in een arbeidsovereenkomst. Hierdoor zullen zowel het personeel in het bijzonder onderwijs als het personeel in het openbaar onderwijs werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst.
Het Expertisecentrum van de Stichting Onderwijsgeschillen heeft een adviesgroep gevraagd een nadere analyse te maken van de arbeidsrechtelijke gevolgen van de Wnra voor personeel in het openbaar onderwijs. 

Het advies richt zich op het primair en voortgezet onderwijs. In deze sectoren zal de Wnra belangrijke gevolgen hebben. Een belangrijk doel was om een praktisch handzaam advies uit te brengen dat voor cao-partijen bruikbaar is bij de onderhandelingen over de nieuwe cao po en de nieuwe cao vo. 

G.H.J.G. Brekelmans, W. Lindeboom, L.C.J. Sprengers, E. van Vliet, 'Op weg naar één arbeidsrecht voor de gehele onderwijssector', 2019

Dit is een uitgave van het Expertisecentrum van Onderwijsgeschillen 

Vond u deze informatie nuttig?

CAPTCHA
We willen graag even valideren of u een echte gebruiker bent.