Publicatiedatum: 01-12-2014
Type: Publicaties Onderwijsgeschillen , Publicaties over passend onderwijs
Door: 
E. van der Ende, O. Luiken
Samenvatting 

In dit artikel wordt de rol van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (WGBH/CZ) bij passend onderwijs behandeld en wordt een vergelijking gemaakt van de procedures bij de Geschillencommissie passend onderwijs (GPO) en het College voor de Rechten van de Mens. 

Ellen van der Ende & Olga Luiken, 'Passend onderwijs en gelijke behandeling', NTOR 2014-4, p. 200-219.

 

Ellen van der Ende is secretaris bij Onderwijsgeschillen Olga Luiken is secretaris bij Onderwijsgeschillen