Uitspraken

Resultaten

10 van 98 resultaten weergegeven

Adviesgeschil VO - artikel 11 onder h WMS (aanstelling schoolleiding)

Datum: 14 juli 2010
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 104590 -10.10

Adviesgeschil VO - artikel 11 onder f WMS (organisatiebeleid) artikel 34 lid 2 WMS (termijn adviesgeschil)

Datum: 25 maart 2010
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 104437 - 10.03

Adviesgeschil over opheffing school. Het bevoegd gezag heeft in redelijkheid tot zijn besluit kunnen komen.

Datum: 10 februari 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 109550

Adviesgeschil over benoeming rector. Het besluit kan in stand blijven.

Datum: 30 juni 2021
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 2021002080

Instemmingsgeschillen in vereenvoudigde behandeling. De verzoeken van de OMR zijn kennelijk niet-ontvankelijk en kennelijk ongegrond.

Datum: 15 juli 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 2021009175

Adviesgeschil over tijdelijke verlenging aanstelling rector; het besluit kan in stand blijven.

Datum: 09 oktober 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 107800 - 17.08

Adviesgeschil in vereenvoudigde behandeling. Het verzoek van de MR is kennelijk niet-ontvankelijk omdat de MR het geschil te laat aan de Commissie heeft voorgelegd.

Datum: 30 oktober 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 107894 - 17.10

Adviesgeschil over het ontslag van een schoolleider, na mediation.

Datum: 14 mei 2018
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 108079 - 18.06

Nalevingsgeschillen over adviesrecht GMR ten aanzien van ontslag afdelingsmanager en wijziging managementstatuut; verzoeken zijn niet-ontvankelijk.

Datum: 14 mei 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 107943 - 18.05

Adviesgeschil over wijziging duurzame samenwerking. Het besluit kan niet in stand blijven.

Datum: 30 mei 2018
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 107952 - 18.07