Uitspraken

Resultaten

10 van 98 resultaten weergegeven

Adviesgeschil over wijziging van de organisatiestructuur. Het besluit kan in stand blijven.

Datum: 04 september 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 108777 - 19.09

Adviesgeschil over benoeming bestuurder. Verzoek van de MR niet-ontvankelijk omdat het bevoegd gezag het besluit tot benoeming heeft ingetrokken. Diverse nalevingsverzoeken niet-ontvankelijk.

Datum: 16 juli 2020
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 109347

Adviesgeschil over besluit tot opstarten van een tweede dependance. Verzoek niet-ontvankelijk, omdat het bevoegd gezag nog geen besluit heeft genomen. Overweging ten overvloede door de Commissie. (zie ook 109297)

Datum: 07 augustus 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 109288

Adviesgeschil over benoeming directeur. Bevoegd gezag heeft bij adviesaanvraag niet de juiste procedurevoorschriften gevolgd. Besluit kan niet in stand blijven. Diverse nalevingsverzoeken niet-ontvankelijk.

Datum: 19 juni 2020
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 109300

Adviesgeschil

Datum: 16 mei 2001
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: G651

Adviesgeschil

Datum: 08 november 2000
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: G644/G645/G646

Adviesgeschil

Datum: 08 november 2000
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: G644A/G645A/G646A

Advies- en interpretatiegeschil

Datum: 12 april 2000
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: G637

Adviesgeschil

Datum: 17 april 1996
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: G582

Adviesgeschil

Datum: 03 april 1996
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: G580