Uitspraken

Resultaten

10 van 97 resultaten weergegeven

Adviesgeschil

Datum: 5 oktober 2004 00:00:00
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: G698

Advies- en interpretatiegeschil

Datum: 17 november 2003 00:00:00
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: G669

Adviesgeschil

Datum: 16 mei 2001 00:00:00
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: G651

Adviesgeschil

Datum: 8 november 2000 00:00:00
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: G644/G645/G646

Adviesgeschil

Datum: 8 november 2000 00:00:00
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: G644A/G645A/G646A

Advies- en interpretatiegeschil

Datum: 12 april 2000 00:00:00
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: G637

Adviesgeschil over tijdelijke verlenging aanstelling rector; het besluit kan in stand blijven.

Datum: 9 oktober 2017 00:00:00
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 107800 - 17.08

Adviesgeschil in vereenvoudigde behandeling. Het verzoek van de MR is kennelijk niet-ontvankelijk omdat de MR het geschil te laat aan de Commissie heeft voorgelegd.

Datum: 30 oktober 2017 00:00:00
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 107894 - 17.10

Twee uitspraken in advies- en nalevingsgeschillen

Datum: 9 juni 2017 00:00:00
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 107696 en 107696A - 17.03

De opheffing van (een deel van) de school is zó ingrijpend dat het bevoegd gezag de MR daar in een zo vroeg mogelijk stadium bij moet betrekken. Dat is ten onrechte niet gebeurd.

Datum: 5 juli 2017 00:00:00
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 107643 - 17.04