Uitspraken

Resultaten

10 van 97 resultaten weergegeven

De sluiting van de school wegens leerlingendaling kan in afwijking van het advies van de MR doorgaan.

Datum: 18 juli 2017 00:00:00
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 107756 - 17.06

Het bevoegd gezag heeft in redelijkheid in afwijking van het advies van de GMR tot vaststelling van de Plaatsingswijzer kunnen komen, omdat de gebreken in de procedure en de argumenten om negatief te adviseren niet voldoende zwaarwegend zijn.

Datum: 31 maart 2016 00:00:00
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 107108 - 16.01

Het bevoegd gezag heeft niet in redelijkheid in afwijking van het advies van de GMR tot zijn besluit over de directiestructuur kunnen komen, omdat onvoldoende gewicht is toegekend aan het belang van draagvlak daarvoor bij ouders en personeel.

Datum: 11 oktober 2016 00:00:00
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 107337 - 16.04

Adviesgeschillen en nalevingsgeschil over competentieprofiel en sollicitatiecommissie benoeming waarnemend bestuurder, en over ontslag bestuurder.

Datum: 9 april 2018 00:00:00
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 108042/108145 - 18.04

Adviesgeschil over het ontslag van een schoolleider, na mediation.

Datum: 14 mei 2018 00:00:00
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 108079 - 18.06

Nalevingsgeschillen over adviesrecht GMR ten aanzien van ontslag afdelingsmanager en wijziging managementstatuut; verzoeken zijn niet-ontvankelijk.

Datum: 14 mei 2018 00:00:00
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 107943 - 18.05

Adviesgeschil over wijziging duurzame samenwerking. Het besluit kan niet in stand blijven.

Datum: 30 mei 2018 00:00:00
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 107952 - 18.07

Adviesgeschil over benoeming directeur. Het bevoegd gezag heeft de MR ten onrechte niet in de gelegenheid gesteld vooraf advies te geven; ook als MR-leden deelnemen in de BAC, moet het bevoegd gezag de MR om advies vragen.

Datum: 22 mei 2019 00:00:00
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 108719 - 19.04

Instemmingsgeschil wijziging samenstelling formatie, en adviesgeschil taakverdeling schoolleiding en managementstatuut. De verzoeken van de MR zijn niet-ontvankelijk.

Datum: 10 juli 2019 00:00:00
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 108706 -19.06

Adviesgeschil over wijziging van de organisatiestructuur. Het besluit kan in stand blijven.

Datum: 4 september 2019 00:00:00
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 108777 - 19.09