Uitspraken

Resultaten

10 van 97 resultaten weergegeven

Advies- en nalevingsgeschil over begroting niet-ontvankelijk. De MR heeft geen adviesrecht. Nalevingsverzoek over vergoeden kosten voor het raadplegen van een deskundige deels toegewezen.

Datum: 19 november 2019 00:00:00
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 108866

Adviesgeschil over ontslag schoolleiding. Het bevoegd gezag heeft de MR ten onrechte niet in de gelegenheid gesteld advies te geven. Het besluit kan wel in stand blijven.

Datum: 13 maart 2020 00:00:00
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 109067

Adviesgeschil over benoeming directeur. Bevoegd gezag heeft bij adviesaanvraag niet de juiste procedurevoorschriften gevolgd. Besluit kan niet in stand blijven. Diverse nalevingsverzoeken niet-ontvankelijk.

Datum: 19 juni 2020 00:00:00
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 109300

Adviesgeschil over benoeming bestuurder. Verzoek van de MR niet-ontvankelijk omdat het bevoegd gezag het besluit tot benoeming heeft ingetrokken. Diverse nalevingsverzoeken niet-ontvankelijk.

Datum: 16 juli 2020 00:00:00
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 109347

Adviesgeschil over besluit tot opstarten van een tweede dependance. Verzoek niet-ontvankelijk, omdat het bevoegd gezag nog geen besluit heeft genomen. Overweging ten overvloede door de Commissie. (zie ook 109297)

Datum: 7 augustus 2020 00:00:00
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 109288

Adviesgeschil over opheffing school. Het bevoegd gezag heeft in redelijkheid tot zijn besluit kunnen komen.

Datum: 10 februari 2021 00:00:00
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 109550

Adviesgeschil over benoeming rector. Het besluit kan in stand blijven.

Datum: 30 juni 2021 00:00:00
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 2021002080