Uitspraken

Resultaten

10 van 128 resultaten weergegeven

Beroep berisping; VO

Datum: 13 maart 2009
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 103952

Beroep tegen berisping; BVE

Datum: 25 april 2007
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 103353

Beroep tegen berisping; BVE

Datum: 9 januari 2007
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 103326

Beroep tegen berisping; BVE

Datum: 8 december 2006
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 103255

Beroep tegen berisping; BVE

Datum: 7 december 2006
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 103166

Beroep tegen berisping; BVE

Datum: 16 augustus 2006
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 103186

Beroep tegen berisping; BVE

Datum: 3 mei 2006
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 103125

Een waarschuwing die inhoudelijk vrijwel gelijk is aan een eerder opgelegde en weer ingetrokken berisping, is aan te merken als een disciplinaire maatregel.

Datum: 1 november 2017
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 107626

De berisping is niet gerechtvaardigd, omdat de werkgever in korte tijd een fors aantal ingrijpende maatregelen op de werknemer heeft ingezet. De opgelegde schorsing voor de duur van de procedure tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst blijft in stand.

Datum: 5 juli 2016
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 107156

Beroep tegen berisping docent wegens onjuist gevoerde administratie is ongegrond.

Datum: 15 mei 2018
Sector: Hoger beroepsonderwijs
Door: Commissie van beroep hbo
Publicatienummer: 108081