Uitspraken

Resultaten

10 van 171 resultaten weergegeven

Advies 08.031

Datum: 19 augustus 2008
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

151 LKC; VO

Datum: 04 februari 2008
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: Advies nr. 07.122

140 LKC; PO

Datum: 28 januari 2008
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: Advies nr. 07.138

De school heeft volgens de regels gehandeld bij het afgeven van het schooladvies.

Datum: 19 januari 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107257

Mbo-school had meer regie moeten nemen in de ondersteuning van een student met ADD die een moeilijke thuissituatie heeft.

Datum: 07 februari 2017
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107470

Een schooladvies dat, gelet op de informatie over de ontwikkeling van de leerling niet onbegrijpelijk is, hoeft niet aangepast te worden.

Datum: 08 september 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107294

De begeleiding op maat is voldoende en het schooladvies praktijkonderwijs past bij de schoolresultaten.

Datum: 09 september 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107255

School mocht besluiten een leerling te bevorderen naar het volgende leerjaar van een lager niveau.

Datum: 20 september 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Islamitisch Onderwijs
Publicatienummer: 107373

School mocht besluiten een leerling te bevorderen naar het volgende leerjaar van een lager niveau.

Datum: 20 september 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Islamitisch Onderwijs
Publicatienummer: 107358

De heroverweging van het schooladvies na een hogere score eindtoets, hoeft niet te leiden tot een hoger schooladvies.

Datum: 12 oktober 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107356