Uitspraken

Resultaten

10 van 167 resultaten weergegeven

99.051; VO

Datum: 18 november 1999
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

99.041; VO

Datum: 01 juli 1999
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

Een school hoeft geen dubbel schooladvies te geven.

Datum: 30 maart 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107173

Naast een schooladvies kan een school een plaatsingsadvies geven.

Datum: 06 april 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107166

Klacht over beoordeling resultaatverbeteringstoetsen en niet slagen havo ongegrond. Toetsen zijn zorgvuldig afgenomen en beoordeeld.

Datum: 05 oktober 2020
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109400

Klacht over het schooladvies, de bejegening door de directeur en de leerkracht en onveilig schoolklimaat ongegrond. Het schooladvies is zorgvuldig tot stand gekomen.

Datum: 09 november 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109313

Klacht over doubleren leerling en communicatie ongegrond. De school heeft in redelijkheid kunnen besluiten om de leerling te laten doubleren.

Datum: 20 november 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109360

Klachten over klassenindeling, voorlopig schooladvies en geen inzage in het leerlingdossier ongegrond. De school heeft bij de klassenindeling kenbaar het belang van de leerling gewogen.

Datum: 07 januari 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108892

Klacht over niet bieden van thuisonderwijs en afnemen van toetsen op school ongegrond.

Datum: 22 december 2020
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109535

Klacht over niet bevorderen ongegrond. Het is niet aannemelijk dat het melden van misstanden door ouders en hun zoon heeft geleid tot het besluit om de zoon niet te bevorderen.

Datum: 04 januari 2021
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109484