Uitspraken

Resultaten

10 van 162 resultaten weergegeven

Klacht over bevordering is ongegrond. De school hoeft niet met terugwerkende kracht toetsen milder te beoordelen nu een matige vorm van dyslexie is vastgesteld.

Datum: 28 september 2018
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108415

Klacht over niet mogen doorstromen naar de havo ongegrond, omdat de leerling niet voldoet aan de voorwaarden om door te stromen van mavo naar havo

Datum: 28 september 2018
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108350

Klacht over niet bevorderen naar 5 havo is ongegrond; niet is gebleken dat geen rekening is gehouden met depressie en ADD bij de leerling.

Datum: 29 oktober 2018
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108413

Klacht over niet mogen doorstromen van vmbo-basis naar vmbo-kader is ongegrond, omdat de leerling niet voldoet aan de doorstroomeisen voor vmbo-kader en de school een zorgvuldige procedure heeft gevolgd.

Datum: 20 november 2018
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108328

Klacht over schooladvies is ongegrond, omdat het advies zorgvuldig tot stand is gekomen. De klacht over wijze waarop informatie is verstrekt is eveneens ongegrond.

Datum: 30 augustus 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108297

Klacht over schooladvies wordt terughoudend getoetst. Schooladvies is gebaseerd op objectieve gegevens en is zorgvuldig tot stand gekomen.

Datum: 22 september 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107806

Klacht over onderwijskundige begeleiding leerling met ontwikkelingsvoorsprong. Leerling is voldoende begeleid.

Datum: 30 oktober 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107659

Advies 08.031

Datum: 19 augustus 2008
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

151 LKC; VO

Datum: 04 februari 2008
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: Advies nr. 07.122

140 LKC; PO

Datum: 28 januari 2008
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: Advies nr. 07.138