Uitspraken

Resultaten

10 van 162 resultaten weergegeven

05.064; VO

Datum: 12 september 2005
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

Een schooladvies dat, gelet op de informatie over de ontwikkeling van de leerling niet onbegrijpelijk is, hoeft niet aangepast te worden.

Datum: 08 september 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107294

De begeleiding op maat is voldoende en het schooladvies praktijkonderwijs past bij de schoolresultaten.

Datum: 09 september 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107255

School mocht besluiten een leerling te bevorderen naar het volgende leerjaar van een lager niveau.

Datum: 20 september 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Islamitisch Onderwijs
Publicatienummer: 107373

School mocht besluiten een leerling te bevorderen naar het volgende leerjaar van een lager niveau.

Datum: 20 september 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Islamitisch Onderwijs
Publicatienummer: 107358

De heroverweging van het schooladvies na een hogere score eindtoets, hoeft niet te leiden tot een hoger schooladvies.

Datum: 12 oktober 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107356

Klacht over terugplaatsing leerling gegrond. Ook heeft de school niet aan de informatieverplichting voldaan en de leerling en zijn ouders niet zorgvuldig begeleid.

Datum: 17 april 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108559

Klacht over schooladvies ongegrond. De school heeft in redelijkheid het schooladvies kunnen geven; het advies is zorgvuldig tot stand gekomen.

Datum: 27 juni 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108773

Klacht over schooladvies ongegrond. Het schooladvies is in lijn met entreetoets en eerdere Cito-toetsen en is zorgvuldig tot stand gekomen.

Datum: 12 juni 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108654

Klacht over niet bevorderen ongegrond. De school mocht op grond van de cijfers en de adviezen van de vakdocenten besluiten om de leerling niet te bevorderen.

Datum: 15 april 2020
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108927