Uitspraken

Resultaten

10 van 162 resultaten weergegeven

Klacht over niet bevorderen gedeeltelijk gegrond. De procedure die tot de beslissing heeft geleid is niet zorgvuldig verlopen. Desondanks is de student terecht niet bevorderd.

Datum: 08 april 2020
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109132

Klacht over niet bevorderen leerling ongegrond. Het is niet gebleken dat het besluit onzorgvuldig is.

Datum: 24 januari 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108411

Klacht over schooladvies vmbo-t met lwoo ongegrond: het schooladvies is redelijk en op zorgvuldige wijze tot stand gekomen.

Datum: 19 februari 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108406

Klacht over niet bevorderen en begeleiding. De school had, nadat effect ingezette ondersteuning uitbleef, verder moeten onderzoeken welke ondersteuningsbehoefte de leerling heeft.

Datum: 22 oktober 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108853

Klacht over informatie aan nieuwe school gegrond: de overdrachtsinformatie bevat fouten en onverwachts het advies af te stromen naar vmbo-kader.

Datum: 23 oktober 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108763

Klacht over niet bevorderen ongegrond. De school mocht besluiten om de leerling niet naar 4 vwo te bevorderen.

Datum: 13 november 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108869

Klacht over niet bevorderen ongegrond. De resultaten van de leerling waren onvoldoende en de school is de gemaakte afspraken over begeleiding nagekomen.

Datum: 19 november 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108875

Klacht over niet bevorderen is gegrond. De regels voor de beoordeling van een werkstuk moeten vooraf duidelijk zijn.

Datum: 11 december 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108960

Klacht over niet bevorderen ongegrond. Het besluit is op zorgvuldige wijze tot stand gekomen.

Datum: 02 oktober 2020
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109421

Klacht over schorsing van leerling gegrond. De school mag de schorsing niet baseren op het gedrag van de moeder en moet een kenbare belangenafweging maken.

Datum: 14 oktober 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109270