Uitspraken

Resultaten

10 van 162 resultaten weergegeven

Klacht over schooladvies ongegrond. Het schooladvies is op zorgvuldige wijze tot stand gekomen.

Datum: 13 september 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108841

Klacht over niet bevorderen naar 5 havo is ongegrond. Het is niet gebleken dat de school geen rekening hield met de gezondheid van de leerling.

Datum: 02 oktober 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108910

Klacht over schooladvies ongegrond. Het schooladvies is op zorgvuldige wijze tot stand gekomen.

Datum: 01 oktober 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108848

Klacht over schooladvies ongegrond. Het schooladvies is zorgvuldig tot stand gekomen.

Datum: 08 oktober 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108821

Klacht over niet bevorderen en een te laag cijfer voor een werkstuk ongegrond. Het besluit is op een zorgvuldige wijze tot stand gekomen.

Datum: 10 oktober 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108891

Klacht over hoogte schooladvies ongegrond. De school heeft een passend advies gegeven.

Datum: 10 juli 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109303

Klacht over schooladvies gegrond. Het schooladvies is onzorgvuldig tot stand gekomen.

Datum: 29 juni 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109223

Klacht over schoolprogramma en schooladvies ongegrond. De school bood voldoende ondersteuning en het schooladvies is zorgvuldig tot stand gekomen.

Datum: 06 juli 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109286

Klacht over gang van zaken na voorwaardelijke bevordering ongegrond. De school heeft zich aan de afspraken gehouden, begeleiding geboden en de leerling op goede gronden teruggeplaatst.

Datum: 05 augustus 2020
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109148

Klacht over niet bevorderen ongegrond. De school hoefde geen extra herkansing te geven, waardoor de leerling dan een extra mogelijkheid zou krijgen om een onderdeel van zijn schoolexamen te verbeteren.

Datum: 25 september 2020
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109387