Uitspraken

Resultaten

10 van 17 resultaten weergegeven

Klacht over discriminatie en informatieverstrekking aan gescheiden ouder. School heeft de vader correct geïnformeerd; geen sprake van discriminatie.

Datum: 15 september 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107585

107-108; PO

Datum: 1 december 2005
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 05.096

Klacht over afnemen NIO-test. School hoefde tweede NIO-test niet mee te nemen, omdat de uitslag daarvan niet betrouwbaar is.

Datum: 23 mei 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108063

Klacht over discriminatie door leerkracht is ongegrond omdat niet gebleken is van discriminatie en de directeur de klacht serieus heeft behandeld.

Datum: 14 december 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107920

Klachten over pedagogisch handelen leerkracht en interne klachtafhandeling.

Datum: 23 april 2014
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106132/106161/106162

Klacht over pesten, onprofessioneel gedrag en onvoldoende begeleiding; VO

Datum: 17 december 2012
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105515

Klacht over niet toelaten tot 4 havo en klacht over communicatie/discriminatie; VO

Datum: 13 december 2012
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105534

Klacht over discriminatie en schorsing van een vmbo-leerling; VO

Datum: 4 november 2009
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104294

034-035; PO

Datum: 11 juni 2007
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 07.032