Uitspraken

Resultaten

10 van 19 resultaten weergegeven

Klacht over melding bij Veilig Thuis ongegrond. De school kon in redelijkheid een melding doen bij Veilig Thuis en de procedure is zorgvuldig verlopen.

Datum: 16 september 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109241

034-035; PO

Datum: 11 juni 2007
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 07.032

Klacht over afnemen NIO-test. School hoefde tweede NIO-test niet mee te nemen, omdat de uitslag daarvan niet betrouwbaar is.

Datum: 23 mei 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108063

Klacht over discriminatie door leerkracht is ongegrond omdat niet gebleken is van discriminatie en de directeur de klacht serieus heeft behandeld.

Datum: 14 december 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107920

Klacht over discriminatie en informatieverstrekking aan gescheiden ouder. School heeft de vader correct geïnformeerd; geen sprake van discriminatie.

Datum: 15 september 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107585

107-108; PO

Datum: 01 december 2005
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 05.096

Klacht over onterechte beschuldigingen tegen leerling door leerkracht en directeur is ongegrond. Feitelijke situatie is niet vast te stellen, de communicatie was adequaat.

Datum: 10 maart 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108979

Klacht over niet bevorderen ongegrond. De school mocht op grond van de cijfers en de adviezen van de vakdocenten besluiten om de leerling niet te bevorderen.

Datum: 15 april 2020
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108927

Klacht over bejegening en discriminatie. De ouder heeft de klacht onvoldoende onderbouwd.

Datum: 09 september 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109155

Klacht over schorsing van leerling gegrond. De school mag de schorsing niet baseren op het gedrag van de moeder en moet een kenbare belangenafweging maken.

Datum: 14 oktober 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109270