Uitspraken

Resultaten

10 van 18 resultaten weergegeven

Klacht over onder meer melden van schoolverzuim bij leerplichtambtenaar ongegrond. De school moet bij bepaalde mate van ongeoorloofd verzuim een melding doen bij de leerplichtambtenaar.

Datum: 02 oktober 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Islamitisch Onderwijs
Publicatienummer: 109202

99.059; PO

Datum: 10 april 2000
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 99.059

Klachten over pedagogisch handelen leerkracht en interne klachtafhandeling.

Datum: 23 april 2014
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106132/106161/106162

Klacht over pesten, onprofessioneel gedrag en onvoldoende begeleiding; VO

Datum: 17 december 2012
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105515

Klacht over niet toelaten tot 4 havo en klacht over communicatie/discriminatie; VO

Datum: 13 december 2012
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105534

Klacht over discriminatie en schorsing van een vmbo-leerling; VO

Datum: 04 november 2009
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104294

Klacht over de Veilig Thuismelding deels gegrond. Klachten over plaatsing op observatiegroep, ingezette hulp, advies sbo en de manier waarop moeder en haar dochter zijn behandeld door school ongegrond.

Datum: 07 oktober 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2021002311