Uitspraken

Resultaten

10 van 372 resultaten weergegeven

De indeling in de functie van Docent LB is juist, omdat de werkzaamheden in het kader van een studie geen reguliere werkzaamheden zijn.

Datum: 08 juli 2016
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Landelijke Bezwarencommissie functiewaardering PO, VO en MBO
Publicatienummer: 107197

De indeling in de functie van Beleidsondersteunend medewerker B is juist, omdat de opgedragen werkzaamheden voldoende in overeenstemming zijn met de functiebeschrijving en de kenmerkscores correct zijn vastgesteld.

Datum: 15 juli 2016
Sector: Hoger beroepsonderwijs
Door: Landelijke Bezwarencommissie functieordenen HBO
Publicatienummer: 107096

De indeling in de functie van Docent B is niet juist, omdat de werkzaamheden het leveren van een bijdrage aan beleidsvorming overstijgen.

Datum: 02 augustus 2016
Sector: Hoger beroepsonderwijs
Door: Landelijke Bezwarencommissie functieordenen HBO
Publicatienummer: 107161

Bezwaar tegen functiewaardering als leerlingbegeleider A, schaal 9.

Datum: 11 december 2020
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Bezwarencommissie functiewaardering PO, VO en MBO
Publicatienummer: 109295

De handhaving van de indeling in de functie van Docent 11 is juist.

Datum: 07 december 2020
Sector: Hoger beroepsonderwijs
Door: Landelijke Bezwarencommissie functieordenen HBO
Publicatienummer: 109294

Bezwaar tegen de functie directeur schaal D12 ongegrond.

Datum: 14 januari 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwarencommissie functiewaardering PO, VO en MBO
Publicatienummer: 109413

Zeven bezwaren tegen waardering als Managementondersteuner B (schaal 6) gegrond. De werkgever heeft onvoldoende rekening gehouden met de verschillen in werkzaamheden tussen bezwaarden.

Datum: 29 januari 2021
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Landelijke Bezwarencommissie functiewaardering PO, VO en MBO
Publicatienummer: 109020

Vier bezwaren tegen toekennen functie Technisch onderwijsassistent B (schaal 7) gegrond omdat de functiebeschrijving en -waardering onvoldoende aansluit op de verrichte werkzaamheden.

Datum: 11 februari 2021
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Bezwarencommissie functiewaardering PO, VO en MBO
Publicatienummer: 109470

De indeling in functie docent/coördinator is niet juist. Zowel de huidige functie senior docent als de aangeboden functie docent/coördinator komt niet overeen met de werkzaamheden van bezwaarde.

Datum: 25 februari 2021
Sector: Hoger beroepsonderwijs
Door: Landelijke Bezwarencommissie functieordenen HBO
Publicatienummer: 109398

Bezwaar tegen waardering functie directeur met schaal D11 ongegrond.

Datum: 25 augustus 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwarencommissie functiewaardering PO, VO en MBO
Publicatienummer: 109664