Uitspraken

Resultaten

10 van 102 resultaten weergegeven

Klacht over het niet meer verstrekken van informatie aan een gescheiden ouder zonder ouderlijk gezag ongegrond. Het belang van de leerling verzet zich tegen het verstrekken van informatie.

Datum: 25 november 2020
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109181

Klachten over de communicatie met de school en een partijdige opstelling van de school in een conflict met gescheiden ouders. Een school moet in gesprek gaan met een ouder die aangeeft dat hij zich wil terugtrekken uit de communicatie.

Datum: 21 januari 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108997

Klacht over informatieverstrekking deels gegrond. De school informeerde de gezinsvoogd ten onrechte over de lopende klachtprocedure.

Datum: 05 januari 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109371

Klacht over informatieverstrekking ongegrond. De vader zonder ouderlijk gezag heeft geen recht op toegang tot de communicatie-app van de school.

Datum: 24 februari 2021
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109520

Klacht over informatieverstrekking van school aan vader met ouderlijk gezag en klacht over inhoud leerlingdossier gegrond. De school had zich actiever moeten opstellen om de vader van informatie over zijn zoon te voorzien.

Datum: 03 maart 2021
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109509

Klacht over informatieverstrekking ongegrond. De school heeft zorgvuldig en juist gehandeld bij de informatieverstrekking aan een gescheiden vader zonder gezag.

Datum: 23 maart 2021
Sector: Primair onderwijs
Publicatienummer: 109655

Klacht over informatieverstrekking aan ouders zonder gezag ongegrond. De school voldoet ruimschoots aan haar informatieverplichting.

Datum: 24 maart 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109471

Klacht over informatieverstrekking aan een gescheiden ouder ongegrond. De school mocht de informatie vanwege de leeftijd van de leerling niet verstrekken.

Datum: 19 juli 2021
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2021000397

Klacht over gespreksverslag is ongegrond. Het is niet aannemelijk gemaakt dat de inhoud van een gespreksverslag onjuist of onzorgvuldig is.

Datum: 24 maart 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109515

Klacht over informatieverstrekking aan een gescheiden ouder. De school moet in de belangenafweging duidelijk maken waarom het belang van de leerling zich tegen informatieverstrekking verzet.

Datum: 22 april 2021
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109689