Uitspraken

Resultaten

10 van 99 resultaten weergegeven

01.063; PO

Datum: 04 juli 2001
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

00.062; PO

Datum: 27 februari 2001
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

00.082; PO

Datum: 31 januari 2001
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

Een school mag een gezinsvoogd op grond van de Jeugdwet onder omstandigheden informatie geven.

Datum: 12 juli 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107620

School hoefde moeder niet te informeren over ontvangst en inhoud brief van ex-echtgenoot.

Datum: 22 augustus 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107679

125; PO

Datum: 31 december 2007
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 07.099

07.026; PO

Datum: 11 juni 2007
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

Klacht over melding Veilig Thuis is ongegrond, omdat de stappen van de meldcode voldoende gevolgd zijn.

Datum: 17 april 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107994

Een ouder zonder ouderlijk gezag heeft recht op informatie. Een school moet een gezaghebbend voogd informeren over de ontwikkeling van een leerling.

Datum: 24 mei 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107974

Klacht over weigeren van informatieverstrekking aan een vader zonder ouderlijk gezag.

Datum: 28 februari 2018
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107951