Uitspraken

Resultaten

10 van 99 resultaten weergegeven

Klacht over inschrijven leerling en informeren gescheiden ouder; PO

Datum: 18 november 2014 00:00:00
Door: Landelijke Klachtencommissie Islamitisch Onderwijs
Publicatienummer: 106291

Klacht over omgang met gescheiden ouders; informatie aan Raad voor de Kinderbescherming en bureau Jeugdzorg; PO

Datum: 24 maart 2011 00:00:00
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104842

Klacht gescheiden vader over begeleiding zoon en communicatie; PO

Datum: 11 februari 2011 00:00:00
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104800

Klacht over uitlatingen van bestuur en school aan derden; SO

Datum: 7 februari 2011 00:00:00
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104779

Klacht van ouders over communicatie en klachtbehandeling; VO

Datum: 8 november 2010 00:00:00
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104563

Klacht over weigering verstrekking volledig leerlingdossier en partijdige opstelling school in conflict gescheiden ouders; PO

Datum: 11 oktober 2010 00:00:00
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104548

Klacht gescheiden ouder over begeleiding en over informatievoorziening - VO

Datum: 14 april 2010 00:00:00
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104472

Klacht over het niet verstrekken van informatie aan een gescheiden ouder; PO

Datum: 15 maart 2010 00:00:00
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104416

Klacht over informatieverstrekking aan gescheiden ouders en derden; PO

Datum: 11 juli 2012 00:00:00
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105389

Klacht over informatieverstrekking aan gescheiden ouders; PO

Datum: 8 mei 2012 00:00:00
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105312