Uitspraken

Resultaten

10 van 99 resultaten weergegeven

Communicatie, informatieverstrekking aan gescheiden ouders; klacht gegrond; primair onderwijs.

Datum: 09 juli 2008
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 08.023/037

134-135 LKC; PO

Datum: 25 maart 2008
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: Advies nr. 07.100

Een school hoeft geen informatie te verstrekken aan een persoon die op grond van de wet geen ouder is.

Datum: 22 februari 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107052

Schoolbestuurder heeft geen onjuiste uitspraken gedaan en mocht informatie delen met de ex-echtgenoot van klaagster. Hij had het leerlingdossier niet mogen vernietigen zonder klaagster daarover vooraf te informeren.

Datum: 10 januari 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107355

School mag van een ouder verwachten dat hij gebruik maakt van de gebruikelijk geboden informatiemogelijkheden om op de hoogte te blijven van de ontwikkeling van zijn kind.

Datum: 31 januari 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107340

Een school moet de niet-gezaghebbende ouder die daar om verzoekt, informatie verstrekken over belangrijke zaken die de persoon, verzorging of opvoeding van het kind betreffen.

Datum: 11 april 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107548

Een school is niet verplicht om mee te werken aan een (wijziging van de) omgangsregeling.

Datum: 21 maart 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107506

School heeft een gescheiden vader voldoende adequaat en op gelijke wijze van informatie voorzien over zijn zoon.

Datum: 30 mei 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107557

School informeert gescheiden ouder adequaat over zijn kinderen.

Datum: 30 mei 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107539

06.005; PO

Datum: 09 februari 2006
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 05.154