Uitspraken

Resultaten

10 van 99 resultaten weergegeven

05.071; PO

Datum: 19 december 2005
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

05.048; PO

Datum: 24 november 2005
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

Klacht over inschrijven leerling en informeren gescheiden ouder; PO

Datum: 18 november 2014
Door: Landelijke Klachtencommissie Islamitisch Onderwijs
Publicatienummer: 106291

School kan volstaan met verstrekken rapporten aan niet-gezaghebbende gescheiden ouder.

Datum: 26 augustus 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107306

Klacht over informatieverstrekking ongegrond: een school mag zonder toestemming van ouders informatie verstrekken aan de Raad voor de Kinderbescherming.

Datum: 01 april 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108520

Klacht over melding bij Veilig Thuis is ongegrond. Ook bij twijfel over de veiligheid is de school verplicht een melding te doen.

Datum: 25 juni 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108721

Klacht van vader zonder ouderlijk gezag over opstelling school in conflict tussen ouders. School mag vader, in het belang van zijn kinderen, een toegangsverbod opleggen.

Datum: 14 mei 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108589

Klachten over informatieverstrekking aan gescheiden ouder ongegrond. Niet gebleken is dat de directeur partijdige informatie heeft verstrekt.

Datum: 18 februari 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108995

Klacht gescheiden vader over niet meewerken aan omgang met zijn kinderen en over het niet verlenen van verlof is ongegrond. School moet zich neutraal opstellen.

Datum: 28 januari 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108481

De directeur handelde zorgvuldig in een geval waarin gescheiden ouders een conflict hadden over het ophalen van hun dochter door de vader. Wel had de directeur aan de moeder een terugkoppeling moeten geven.

Datum: 18 maart 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Islamitisch Onderwijs
Publicatienummer: 108463