Uitspraken

Resultaten

10 van 99 resultaten weergegeven

Klacht over inschrijving leerling zonder toestemming moeder, over bejegening en over stageplek; VO

Datum: 15 maart 2012 00:00:00
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105195

Klacht over informatieverstrekking aan gescheiden ouders en over onheuse bejegening; VO

Datum: 8 maart 2012 00:00:00
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105160

Klacht over communicatie en partij kiezen in scheiding; PO

Datum: 15 februari 2012 00:00:00
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104874

Klacht over partijdige opstelling school in conflict gescheiden ouders; PO

Datum: 14 februari 2012 00:00:00
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105201

Klacht over niet verstrekken van informatie aan gescheiden ouder; PO

Datum: 21 december 2011 00:00:00
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105032

Klacht dat directeur zonder zijn toestemming heeft toegestaan dat zijn ex-partner met hun zoon buiten de schoolvakantie op vakantie ging; PO

Datum: 25 november 2011 00:00:00
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105128

Klacht over informatievoorziening en communicatie door school en over de klacht; VO

Datum: 22 november 2011 00:00:00
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104950

Klacht over pesten, over informatieverstrekking aan Raad voor de Kinderbescherming en ex-partner en over melding ongeoorloofd schoolverzuim; PO

Datum: 12 september 2011 00:00:00
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104962

Een school hoeft geen informatie te verstrekken aan een persoon die op grond van de wet geen ouder is.

Datum: 22 februari 2016 00:00:00
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107052

Een school mag een gezinsvoogd op grond van de Jeugdwet onder omstandigheden informatie geven.

Datum: 12 juli 2017 00:00:00
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107620