Uitspraken

Resultaten

10 van 99 resultaten weergegeven

Klacht over melding Veilig Thuis en communicatie over het maken van huiswerk. De school moet gesprek met ouder(s) voeren voordat zij een melding doet. De school hoeft vader niet te melden of de kinderen huiswerk maken als zij bij moeder zijn.

Datum: 16 juli 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108725

De klacht van de ouder zonder ouderlijk gezag, dat de school geen schoolmaatschappelijk werk heeft ingezet, is niet-ontvankelijk.

Datum: 18 september 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108903

Klacht over niet verstrekken gespreksverslagen ongegrond. De vader heeft geen recht op de verslagen van de met de moeder gevoerde oudergesprekken.

Datum: 08 juli 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109077

Klacht over onder meer pesten, het leerlingdossier en het handelen van de school rondom informatievoorziening aan beide (gescheiden) ouders. De vader heeft de klacht onvoldoende onderbouwd.

Datum: 27 augustus 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109058

Klacht over onveilige schoolomgeving, omdat school informatie over leerlingen heeft gedeeld met de vader die eerst geen en later wel ouderlijk gezag had.

Datum: 04 februari 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108450

Klacht gescheiden vader over inschrijving leerling gegrond. School had na bezwaar vader niet alleen mogen vertrouwen op informatie van moeder en nader onderzoek moeten doen.

Datum: 19 juni 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109095

Als een ouder zonder ouderlijk gezag informatie wil ontvangen, moet de school die informatie zelf verschaffen en niet alleen verwijzen naar de gezaghebbende ouder. Verslaglegging van oudergesprekken moet correct zijn.

Datum: 24 november 2015
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106906

Klacht gescheiden ouder over begeleiding en over informatievoorziening - VO

Datum: 14 april 2010
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104472

Klacht over het niet verstrekken van informatie aan een gescheiden ouder; PO

Datum: 15 maart 2010
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104416

06.038; PO

Datum: 12 juli 2006
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)