Uitspraken

Resultaten

10 van 99 resultaten weergegeven

Als een ouder zonder ouderlijk gezag informatie wil ontvangen, moet de school die informatie zelf verschaffen en niet alleen verwijzen naar de gezaghebbende ouder. Verslaglegging van oudergesprekken moet correct zijn.

Datum: 24 november 2015 00:00:00
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106906

06.005; PO

Datum: 9 februari 2006 00:00:00
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 05.154

05.071; PO

Datum: 19 december 2005 00:00:00
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

05.048; PO

Datum: 24 november 2005 00:00:00
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

06.038; PO

Datum: 12 juli 2006 00:00:00
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

School heeft een gescheiden vader voldoende adequaat en op gelijke wijze van informatie voorzien over zijn zoon.

Datum: 30 mei 2017 00:00:00
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107557

School informeert gescheiden ouder adequaat over zijn kinderen.

Datum: 30 mei 2017 00:00:00
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107539

School hoefde moeder niet te informeren over ontvangst en inhoud brief van ex-echtgenoot.

Datum: 22 augustus 2017 00:00:00
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107679

Klacht over informatieverstrekking aan gescheiden ouder. Een school mag afgaan op de adviezen van een gezinsvoogd.

Datum: 30 augustus 2017 00:00:00
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107608

Klacht over discriminatie en informatieverstrekking aan gescheiden ouder. School heeft de vader correct geïnformeerd; geen sprake van discriminatie.

Datum: 15 september 2017 00:00:00
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107585