Uitspraken

Resultaten

10 van 99 resultaten weergegeven

Klacht over informatieverstrekking gescheiden ouders. School heeft conform het protocol gehandeld en beide ouders geïnformeerd over de aanvraag van een toelaatbaarheidsverklaring.

Datum: 17 oktober 2017 00:00:00
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107472

Een school moet ouders informeren over contact met Veilig Thuis en over het al dan niet kunnen uitschrijven van een leerling.

Datum: 23 november 2016 00:00:00
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107314

Klacht over communicatie en leerlingdossier. De school mag na een zorgvuldige belangenafweging besluiten maar beperkt te communiceren met een ouder.

Datum: 22 januari 2018 00:00:00
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107917

Klacht over weigeren van informatieverstrekking aan een vader zonder ouderlijk gezag.

Datum: 28 februari 2018 00:00:00
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107951

Schoolbestuurder heeft geen onjuiste uitspraken gedaan en mocht informatie delen met de ex-echtgenoot van klaagster. Hij had het leerlingdossier niet mogen vernietigen zonder klaagster daarover vooraf te informeren.

Datum: 10 januari 2017 00:00:00
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107355

School mag van een ouder verwachten dat hij gebruik maakt van de gebruikelijk geboden informatiemogelijkheden om op de hoogte te blijven van de ontwikkeling van zijn kind.

Datum: 31 januari 2017 00:00:00
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107340

Een school moet de niet-gezaghebbende ouder die daar om verzoekt, informatie verstrekken over belangrijke zaken die de persoon, verzorging of opvoeding van het kind betreffen.

Datum: 11 april 2017 00:00:00
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107548

Een school is niet verplicht om mee te werken aan een (wijziging van de) omgangsregeling.

Datum: 21 maart 2017 09:35:53
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107506

School kan volstaan met verstrekken rapporten aan niet-gezaghebbende gescheiden ouder.

Datum: 26 augustus 2016 00:00:00
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107306

Klacht over melding Veilig Thuis is ongegrond, omdat de stappen van de meldcode voldoende gevolgd zijn.

Datum: 17 april 2018 00:00:00
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107994