Uitspraken

Resultaten

10 van 99 resultaten weergegeven

Klacht over pesten, over informatieverstrekking aan Raad voor de Kinderbescherming en ex-partner en over melding ongeoorloofd schoolverzuim; PO

Datum: 12 september 2011
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104962

Klacht over omgang met gescheiden ouders; informatie aan Raad voor de Kinderbescherming en bureau Jeugdzorg; PO

Datum: 24 maart 2011
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104842

Klacht gescheiden vader over begeleiding zoon en communicatie; PO

Datum: 11 februari 2011
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104800

Klacht over uitlatingen van bestuur en school aan derden; SO

Datum: 07 februari 2011
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104779

Klacht van ouders over communicatie en klachtbehandeling; VO

Datum: 08 november 2010
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104563

Klacht over weigering verstrekking volledig leerlingdossier en partijdige opstelling school in conflict gescheiden ouders; PO

Datum: 11 oktober 2010
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104548

Klacht over informatieverstrekking aan gescheiden ouders; PO

Datum: 08 mei 2012
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105312

Klacht over inschrijving leerling zonder toestemming moeder, over bejegening en over stageplek; VO

Datum: 15 maart 2012
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105195

Klacht over informatieverstrekking aan gescheiden ouders en over onheuse bejegening; VO

Datum: 08 maart 2012
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105160

Klacht over communicatie en partij kiezen in scheiding; PO

Datum: 15 februari 2012
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104874