Uitspraken

Resultaten

10 van 99 resultaten weergegeven

Klacht over partijdige opstelling school in conflict gescheiden ouders; PO

Datum: 14 februari 2012
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105201

Klacht over niet verstrekken van informatie aan gescheiden ouder; PO

Datum: 21 december 2011
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105032

Klacht dat directeur zonder zijn toestemming heeft toegestaan dat zijn ex-partner met hun zoon buiten de schoolvakantie op vakantie ging; PO

Datum: 25 november 2011
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105128

Klacht over informatievoorziening en communicatie door school en over de klacht; VO

Datum: 22 november 2011
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104950

028; VO

Datum: 10 juni 2003
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 03.025

Een school die een verzoek om informatie van een (gescheiden) ouder zonder ouderlijk gezag krijgt, moet de andere ouder hiervan op de hoogte brengen

Datum: 18 maart 2015
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106599

Een school hoeft een (gescheiden) ouder geen informatie te geven die tot gevolg kan hebben dat de school haar neutraliteit opgeeft.

Datum: 10 maart 2015
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106560

Klacht over informatieverstrekking gescheiden ouders; PO

Datum: 16 december 2013
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105996

Klacht over informatieverstrekking aan derden, over informeren van ouders over vorderingen/welbevinden, over niet volledig/niet tijdig verstrekken van leerlingdossiers, over niet welkom zijn van leerlingen en over het schoolgebouw; PO

Datum: 05 november 2013
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105668

Klacht over informatieverstrekking gescheiden ouders; PO

Datum: 10 november 2014
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106455