Uitspraken

Resultaten

10 van 99 resultaten weergegeven

Een ouder zonder ouderlijk gezag heeft recht op informatie. Een school moet een gezaghebbend voogd informeren over de ontwikkeling van een leerling.

Datum: 24 mei 2018 00:00:00
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107974

Klacht over informatieverstrekking gescheiden ouders. Een school kan zich niet beroepen op een echtscheidingsconvenant om te bepalen of partners van gescheiden ouders bij oudergesprekken mogen zijn.

Datum: 15 augustus 2018 00:00:00
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107977

Klacht over informatieverstrekking aan jeugdzorg en ex-partner ongegrond omdat de school zorgvuldig gehandeld heeft.

Datum: 8 augustus 2018 00:00:00
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108179

Klacht over informatieverstrekking gescheiden ouder zonder ouderlijk gezag is ongegrond, omdat dit niet in het belang van het kind is.

Datum: 6 december 2018 00:00:00
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108408

Klacht over informatieverstrekking van de school aan de vader met ouderlijk gezag is gegrond.

Datum: 21 december 2018 00:00:00
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108432

Klacht gescheiden ouder over partijdige houding school. School moet waakzaam zijn met het doorsturen van vertrouwelijke mailberichten.

Datum: 1 februari 2019 00:00:00
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108183

Klacht over een heroverwogen schooladvies is ongegrond. Het schooladvies is zorgvuldig tot stand gekomen.

Datum: 16 januari 2019 00:00:00
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108361

Klacht gescheiden vader over niet meewerken aan omgang met zijn kinderen en over het niet verlenen van verlof is ongegrond. School moet zich neutraal opstellen.

Datum: 28 januari 2019 00:00:00
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108481

De directeur handelde zorgvuldig in een geval waarin gescheiden ouders een conflict hadden over het ophalen van hun dochter door de vader. Wel had de directeur aan de moeder een terugkoppeling moeten geven.

Datum: 18 maart 2019 00:00:00
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Islamitisch Onderwijs
Publicatienummer: 108463

Klacht over informatieverstrekking ongegrond: een school mag zonder toestemming van ouders informatie verstrekken aan de Raad voor de Kinderbescherming.

Datum: 1 april 2019 00:00:00
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108520