Uitspraken

Resultaten

10 van 99 resultaten weergegeven

Klacht over melding bij Veilig Thuis is ongegrond. Ook bij twijfel over de veiligheid is de school verplicht een melding te doen.

Datum: 25 juni 2019 00:00:00
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108721

Klacht van vader zonder ouderlijk gezag over opstelling school in conflict tussen ouders. School mag vader, in het belang van zijn kinderen, een toegangsverbod opleggen.

Datum: 14 mei 2019 00:00:00
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108589

Klacht over melding Veilig Thuis en communicatie over het maken van huiswerk. De school moet gesprek met ouder(s) voeren voordat zij een melding doet. De school hoeft vader niet te melden of de kinderen huiswerk maken als zij bij moeder zijn.

Datum: 16 juli 2019 00:00:00
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108725

De klacht van de ouder zonder ouderlijk gezag, dat de school geen schoolmaatschappelijk werk heeft ingezet, is niet-ontvankelijk.

Datum: 18 september 2019 00:00:00
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108903

Klachten over de communicatie met de school en een partijdige opstelling van de school in een conflict met gescheiden ouders. Een school moet in gesprek gaan met een ouder die aangeeft dat hij zich wil terugtrekken uit de communicatie.

Datum: 21 januari 2020 00:00:00
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108997

Klachten over informatieverstrekking aan gescheiden ouder ongegrond. Niet gebleken is dat de directeur partijdige informatie heeft verstrekt.

Datum: 18 februari 2020 00:00:00
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108995

Klacht over onveilige schoolomgeving, omdat school informatie over leerlingen heeft gedeeld met de vader die eerst geen en later wel ouderlijk gezag had.

Datum: 4 februari 2019 00:00:00
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108450

Klacht gescheiden vader over inschrijving leerling gegrond. School had na bezwaar vader niet alleen mogen vertrouwen op informatie van moeder en nader onderzoek moeten doen.

Datum: 19 juni 2020 00:00:00
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109095

Klacht over niet verstrekken gespreksverslagen ongegrond. De vader heeft geen recht op de verslagen van de met de moeder gevoerde oudergesprekken.

Datum: 8 juli 2020 00:00:00
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109077

Klacht over onder meer pesten, het leerlingdossier en het handelen van de school rondom informatievoorziening aan beide (gescheiden) ouders. De vader heeft de klacht onvoldoende onderbouwd.

Datum: 27 augustus 2020 00:00:00
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109058