Uitspraken

Resultaten

10 van 99 resultaten weergegeven

Klacht over het ongeopend retour sturen van een brief en over het niet verstrekken van inlogcodes voor schoolfoto's; PO

Datum: 21 augustus 2014
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106212

Klacht over informatieplicht aan gescheiden ouders, inschrijving van leerling en handelen in strijd met diens belangen; PO

Datum: 25 juni 2014
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106217

Klacht over informatieverstrekking aan ouder; PO

Datum: 12 maart 2014
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106067

Beslissing op bezwaar tegen kennelijk niet-ontvankelijkverklaring; PO

Datum: 04 maart 2014
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106075

Klacht over informatieverstrekking en klachtbehandeling; PO

Datum: 15 mei 2013
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105698

Klacht over informatieverstrekking aan gescheiden ouder en bejegening door de directeur; PO

Datum: 10 april 2013
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105676

Klacht over voeren van aparte oudergesprekken met gescheiden ouders en over partijdigheid van de school; PO

Datum: 18 maart 2013
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105683

Klacht over doubleren, over informatieverstrekking aan Raad voor de Kinderbescherming en het (niet) beantwoorden van brieven; PO

Datum: 07 november 2012
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105535

Klacht over niet rechtsgeldige inschrijving, niet meewerken aan uitschrijving en inadequate informatievoorziening; BVE

Datum: 25 september 2012
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105425

Klacht over informatieverstrekking aan gescheiden ouders en derden; PO

Datum: 11 juli 2012
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105389