Uitspraken

Resultaten

9 resultaten

Als een werkgever besluit dat een werknemer beoordeeld moet worden en in dat kader een lesbezoek nodig is, dan moet de werknemer daaraan meewerken.

Datum: 23 december 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Voormalige Landelijke Bezwarencommissie Schoolbestuursbeslissingen (LBS)
Publicatienummer: 107449

Beroep tegen stopzetten van salaris

Datum: 28 mei 2002
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 102128

Beroep tegen inhouding loon als disciplinaire maatregel; VO

Datum: 01 juli 2014
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 106114

103768 / 103769 Beroep tegen opschorting bezoldiging, berisping en ontslag op staande voet; PO

Datum: 26 augustus 2008
Door: Voormalige Commissie van Beroep Islamitische Scholen (tot 1 jan. 2017)

Beroep tegen disciplinair ontslag en salarisinhouding; VO

Datum: 13 januari 2005
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 102651

Beroep tegen inhouding bezoldiging als disciplinaire maatregel; VO

Datum: 20 februari 2004
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 102449

Beroep inhouding salaris als disciplinaire maatregel; VO

Datum: 17 maart 2003
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 102213

Beroep tegen inhouding bezoldiging; VO

Datum: 12 oktober 2006
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 103213

Ontslag wegens onbekwaamheid/ongeschiktheid houdt geen stand, omdat de ongeschiktheid onvoldoende is onderbouwd en een duidelijk verbetertraject ontbreekt. Ontslag wegens vertrouwensbreuk als gewichtige reden, houdt wel stand.

Datum: 25 januari 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 106809