Uitspraken

Resultaten

10 van 188 resultaten weergegeven

G748 Instemmingsgeschil

Datum: 20 juli 2007
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: G748

G744 Instemmingsgeschil

Datum: 08 mei 2007
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS

G746 Instemmingsgeschil

Datum: 02 april 2007
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS

Instemmingsgeschil PO - artikel 12 onder b WMS (samenstelling van de formatie), artikel 16 lid 3 WMS (bovenschoolse formatie)

Datum: 29 oktober 2012
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 105532 - 12.15

Instemmingsgeschil VO - artikel 12 lid 1 onder h WMS (wijziging taakbelasting personeel)

Datum: 25 juni 2012
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 105367 - 12.12

Instemmingsgeschil VO - artikel 12 lid 1 onder i WMS (functiedifferentiatie)

Datum: 05 juni 2012
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 105237 - 12.10

Instemmingsgeschil PO - artikel 10 aanhef en onder h WMS (scholenfusie)

Datum: 25 april 2012
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 105261 - 12.07

Instemmingsgeschil VO - artikel 12 lid 1 onder h WMS (taakverdeling en taakbelasting personeel)

Datum: 16 april 2012
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 105202 - 12.06

Instemmingsgeschil VO; artikel 12 lid 1 onder h WMS (taakbeleid) en artikel 32 lid 1 WMS

Datum: 12 april 2012
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 105188 - 12.05

Instemmingsgeschil VO - artikel 10 onder b WMS (schoolplan) en artikel 32 lid 1 WMS

Datum: 11 april 2012
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 105221 - 12.04