Uitspraken

Resultaten

10 van 228 resultaten weergegeven

Klacht over klachtafhandeling door leidinggevende; BVE

Datum: 29 maart 2010
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104322

Klacht van werknemer over bejegening door management en College van Bestuur; BVE

Datum: 29 maart 2010
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104361

103658 Klacht over interne klachtafhandeling BVE

Datum: 06 mei 2008
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

De school is niet verantwoordelijk voor het bieden van de ondersteuning die in het dagelijks leven noodzakelijk is.

Datum: 10 maart 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106926

De klacht van een ex-werkneemster over referenties die na afloop van haar dienstverband zijn afgegeven, is kennelijk niet-ontvankelijk.

Datum: 15 maart 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107136

Instelling moet eigen procedure rondom beëindiging naleven.

Datum: 25 mei 2016
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107159

Klacht over onveilig schoolklimaat, time-out, uitval van lessen en onzorgvuldige klachtbehandeling door het schoolbestuur. Als een time-out feitelijk neerkomt op een schorsing dan moet de daarbij horende procedure worden gevolgd.

Datum: 16 november 2020
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109346

Klacht over beoordeling resultaatverbeteringstoetsen en niet slagen havo ongegrond. Toetsen zijn zorgvuldig afgenomen en beoordeeld.

Datum: 05 oktober 2020
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109400

Klacht over handelwijze leerkracht en directeur kennelijk niet-ontvankelijk. Het bestuur heeft de klacht zelf materieel al gegrond verklaard.

Datum: 04 december 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108922

Klacht over verkeerde inschatting van leerachterstand en termijn klachtbehandeling door bestuurder ongegrond. De bestuurder had wel een inhoudelijk oordeel over de klacht moeten geven.

Datum: 18 december 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108899