Uitspraken

Resultaten

10 van 230 resultaten weergegeven

Advies 08.011 LKC

Datum: 08 augustus 2008
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

Advies 08.005 LKC

Datum: 11 juni 2008
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

158-159 LKC; PO

Datum: 07 april 2008
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: Advies nr. 07.150

134-135 LKC; PO

Datum: 25 maart 2008
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: Advies nr. 07.100

Advies nr. 07.104 LKC; VO

Datum: 22 januari 2008
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

Een klager moet zijn klacht met concrete feiten en omstandigheden onderbouwen.

Datum: 16 februari 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106916

Een leerling in het mbo draagt ook zelf verantwoordelijkheid voor zijn studievoortgang en het verkrijgen van informatie over examenplanning.

Datum: 02 februari 2016
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107040

Het schoolbestuur heeft een klacht over een directeur zorgvuldig afgehandeld.

Datum: 22 februari 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107024

Een schorsing van een leerling mag niet zijn ingezet om een onderwijsassistent te regelen of als pressiemiddel.

Datum: 13 juni 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107209

De gevolgen van een onvoldoende stage-beoordeling moeten vooraf duidelijk zijn; afspraken over persoonlijke begeleiding moeten planmatig nageleefd worden, ook in een stageperiode die als een laatste kans is geboden.

Datum: 28 juni 2016
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107167