Uitspraken

Resultaten

10 van 226 resultaten weergegeven

De klacht dat een intern begeleider vertrouwelijke informatie heeft gedeeld met andere ouders is ongegrond omdat dit niet aannemelijk is gemaakt.

Datum: 20 mei 2015 00:00:00
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106565

Als een ouder vaak klaagt moet de school daar adequaat mee omgaan. De school dient er voor te zorgen dat schoolfoto's via internet alleen door de leerling en zijn ouders zijn in te zien.

Datum: 10 juni 2015 00:00:00
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106601

Een directeur moet een tegen haarzelf gerichte klacht over bejegening niet zelf afhandelen.

Datum: 18 februari 2015 00:00:00
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106508

Klacht over professioneel handelen leerkracht en groepsindeling; PO

Datum: 17 december 2014 00:00:00
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106459

Klacht over buitensluiten leerling door wijze waarop schoolfoto's worden gemaakt; PO

Datum: 16 december 2014 00:00:00
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106471

Vereenvoudigde behandeling; Klacht over bejegening personeelslid en afhandeling klacht; MBO

Datum: 13 november 2014 00:00:00
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106499

Klacht over onveilige schoolomgeving voor kleuter, en intimidatie door directeur; PO

Datum: 28 oktober 2014 00:00:00
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106325

Klacht over behandeling bezwaar tegen aanwezigheid Zwarte Piet bij sinterklaasviering; PO

Datum: 8 oktober 2014 00:00:00
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106277

Klacht over groepsindeling; PO

Datum: 28 augustus 2014 00:00:00
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106361

Klacht over tussentijdse invoering lesmethode en over klachtbehandeling; PO

Datum: 24 juni 2014 00:00:00
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106210