Uitspraken

Resultaten

10 van 229 resultaten weergegeven

Klacht over melding Veilig Thuis en verwijsindex gegrond. De school heeft voorafgaand aan de melding Veilig Thuis geen gesprek gevoerd met de moeder en haar ook niet op de hoogte gesteld van de melding in de verwijsindex.

Datum: 15 januari 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108971

Klachten over beoordeling profielwerkstuk en over bejegening en communicatie niet-ontvankelijk; klacht over begeleiding bij maken profielwerkstuk ongegrond.

Datum: 06 januari 2020
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108803

Klacht over de houding van een leerkracht, de directeur en het bestuur over een relatie tussen een leerkracht en een ouder. De leerkracht had de relatie moeten melden en de school had oplossingsgericht moeten handelen.

Datum: 04 februari 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108833

Klacht over de beoordeling van een praktijkopdracht ongegrond. Van een 4 havo-leerling mag worden verwacht dat essentiële onderdelen in een praktijkopdracht worden opgenomen.

Datum: 18 december 2020
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109361

Klacht kennelijk niet-ontvankelijk. De Commissie neemt de klacht niet meer in behandeling, omdat het schoolbestuur de klacht al gegrond heeft verklaard.

Datum: 16 november 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109521

Klacht over lief en leed beleid niet-ontvankelijk. De ex-werknemer heeft geen bijzonder belang bij behandeling van de klacht.

Datum: 06 juli 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109648

Klacht over onder meer begeleiding, een melding bij Veilig Thuis en klachtbehandeling. De school had beter moeten motiveren waarom de leerling niet aan de digitale individuele begeleiding mocht deelnemen.

Datum: 06 juli 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109472

Klacht over onvoldoende begeleiding en ondersteuning op het gebied van taal en dyslexie. De school heeft voldoende ondersteuning geboden.

Datum: 25 maart 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109588

01.045; PO

Datum: 31 augustus 2001
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

01.018; VO

Datum: 19 juni 2001
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)